Corona protocol

Corona protocol Hond en Baas / Speurhondenschool Lelystad.

Update 28-10-20 . Geldt tot zolang nodig is.

 1. De afspraken bij Hond en Baas / Speurhondenschool Lelystad zijn individueel of in een groep deelnemers die zo groot is als maximaal conform de richtlijnen is toegestaan.
 2. Bj een afgesproken activiteit zijn mededeelnemers niet mogelijk ( één hond en één baas).
 3. Er zijn individuele afspraken mogelijk voor training en advies bij vragen over hondengedrag, coaching van eigenaren (met een uitvallende hond), begeleiding bij de training van diabetes hulphonden en praktijkspeuren.
 4. Zeg de afspraak af bij verkoudheidsklachten, hoesten, keelpijn en koorts.
 5. Zeg de afspraak ook af als gezinsleden deze klachten hebben.
 6. Alle afspraken worden zo veel als mogelijk buiten gehouden.
 7. Er is geen WC bezoek of binnen activiteit mogelijk (uitzondering onder strikte voorwaarden).
 8. Er is geen lichamelijk contact tussen aanwezigen.
 9. De minimale afstand tussen aanwezigen is ten allen tijden 1,5 meter.
 10. Bij de speurlessen is er geen contact met voorwerpen direct nadat een andere aanwezige deze heeft vastgehouden.
 11. De bij het speuren gebruikte portofoons zijn minimaal 24 uur niet door iemand anders gebruikt.
 12. De gebruikte portofoons worden door de instructeur direct na gebruik gereinigd met een desinfecterend middel.
 13. De gebruikte voorwerpen zijn van natuurlijk materiaal en worden alleen door de instructeur vastgepakt.
 14. De instructeur legt de in deze Corona tijd noodzakelijke aanpassing tijdens de speurles bij aanvang van de les uit.
 15. Betalingen dmv vooraf overmaken op rekening NL57INGB0003558021 tnv S.Lautenbach.
 16. Het brengen / halen van de honden voor vakantie opvang gebeurt ook met in acht neming van bovenstaande regels ) buiten, minimale afstand 1,5 meter, een persoon die komt brengen of halen.
 17. Tijdens het vakantie verblijf gelieve geen eigen spullen mee te geven behalve entboekje en inschrijving, eigen voer en eventueel een handdoek met eigen geur mag.
 18. Eigen spullen graag in een af te nemen verpakking meegeven.