Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Hond en Baas ( Lieve hondenbaas | Speurhondenschool Lelystad)

 1. Aanmelding is na wederzijdse instemming en / of na ingevuld aanmeldformulier.
 2. Gegevens vermeld op het aanmeldformulier en informatie tijdens de coaching is vertrouwelijk en worden niet aan derden verstrekt.
 3. Aanmelding verplicht tot betaling en acceptatie van de algemene voorwaarden.
 4. Aanmelding is pas definitief na betaling.
 5. Betaling geschiedt bij aanmelding en binnen de aangegeven betalingstermijn van 14 dagen / voor aanvang van de activiteit.
 6. Een 5 lessen / afspraken pakket is 6 maanden geldig.
 7. Een 10 lessen / afspraken pakket is 12 maanden geldig.
 8. Deelnemer / aanwezigen zijn verantwoordelijk voor incidenten, ook voor incidenten veroorzaakt door de hond.
 9. Deelnemer / aanwezigen zijn verantwoordelijk voor schade aan mens, dier of accommodatie en omgeving, ook voor schade veroorzaakt door de hond.
 10. De deelnemer / eigenaar van de hond heeft een WA verzekering inclusief dekking voor de hond.
 11. De hond is gezond en de hond heeft de gangbare inentingen en anti-parasieten behandelingen gehad.
 12. Deelname c.q. aanwezigheid is voor eigen risico.
 13. De hond beheerst de basis gehoorzaamheid, is zindelijk en mag er geen sprake zijn van gedrag als overmatig blaffen, agressie naar honden of naar mensen. Uitzonderingen zijn mogelijk, dit is afhankelijk van de activiteit en ter beoordeling van de organisator..
 14. Alleen positieve trainingsmethodes zonder druk en dwang zijn toegestaan.
 15. De deelnemer is verantwoordelijk voor zichzelf, zijn hond en meegekomen personen / toeschouwers.
 16. Loopse honden kunnen niet deelnemen, tenzij er geen ongecastreerde reuen meedoen. Dit ter beoordeling van de instructeur / organisator.
 17. De deelnemer wordt verzocht bij verhindering voor een activiteit zich tijdig af te melden.
 18. Een individuele afspraak die korter dan 48 uur van te voren wordt afgezegd, wordt wel in rekening gebracht.
 19. Geld terug is niet mogelijk.
 20. Bij een workshop is de plaats / deelname pas definitief na betaling.
 21. Bij een workshop is na betaling geld terug niet mogelijk.
 22. De deelnemer zorgt voor passende kleding en schoeisel voor eventueel vies en nat terrein of bos.
 23. De deelnemer zorgt voor de benodigdheden: lekkers voor de hond voor eventuele beloning en een favoriet balletje of ander speeltje van de hond.
 24. De deelnemer aan speuractiviteiten heeft voor de hond een passend speurtuig en lange lijn (10 meter zonder handvat).
 25. Neem tijdens (speur) activiteiten voldoende water mee voor de hond en evt. voor jezelf.
 26. Houd de hond aangelijnd (op het terrein, voor, na en tijdens de les of activiteit) en laat hem alleen los van de lijn als de cursus leiding dat aangeeft / de groep hiertegen geen bezwaar heeft.
 27. Niet alle deelnemende honden vinden het prettig om direct in contact te komen met een andere hond; houd daarom afstand van elkaar.
 28. De honden niet uitlaten in de berm voor woonhuizen, ongelukjes en ontlasting opruimen.
 29. De cursusleiding kan bij wangedrag besluiten de deelnemer / hond niet meer toe te laten tot de vakantie / activiteit / training. Dit geldt ook voor eventuele toeschouwers.
 30. De cursusleiding mag foto´s of video´s van de lessen, trainingen of workshops plaatsen op openbare social media of sites, tenzij u uitdrukkelijk aangeeft dat u dit niet wilt.
 31. Het maken en plaatsen van video- of filmopnames zijn niet toegestaan, tenzij op verzoek van de cursusleiding.
 32. De workshops / lessen die buiten plaatsvinden gaan bij slecht weer over het algemeen gewoon door. Voor speuren behalve:
  – als de temperaturen 25 graden en hoger worden.
  – bij onweer/bliksem.
  – bij een combinatie van bevroren plassen met daaroverheen een laagje sneeuw.
 33. Als een activiteit / afspraak niet doorgaat wordt de deelnemer / cursist hiervan op de hoogte gebracht. De afspraak wordt in overleg op een ander tijdstip ingehaald.
 34. Indien u of de hond voor /tijdens de les, workshop, cursus en /of  groepsles, ongezond /ziek blijkt, wordt de activiteit voor betreffende mens / hond gestaakt. Dit ter beoordeling van de instructeur / cursusleiding. De activiteit dient wel voldaan te worden.
 35. Bij ziekte of ongemak van de deelnemer of de hond is geld terug niet mogelijk.
 36. Transport moet zelf geregeld worden en is voor eigen rekening.
 37. Bij onvoldoende deelname of onvoorziene omstandigheden bij de organisatie kan de vakantie / activiteit geannuleerd of verzet worden.
 38. Bij een vakantie / opvang / arrangement geldt:
  * Binnen 14 dagen na reservering wordt een aanbetaling van 50% van de kosten gevraagd.
  * Het restbedrag voor de aangegeven datum op de factuur betalen.
  * Indien de betaling niet voldaan is voor de afgesproken datum, vervalt de reservering.
  * De aanbetaling is verschuldigd als de reservering door niet tijdige betaling vervalt.
  * Bij annulering van meer dan 30 dagen voor aankomstdatum is de aanbetaling verschuldigd.
  * Bij annulering minder dan 30 dagen voor aankomstdatum is het totale bedrag verschuldigd
  * Bij annulering ter plaatse of bij vervroegd vertrek is het totale bedrag verschuldigd.
  * Door de reservering geeft u aan akkoord te zijn met bovengenoemde voorwaarden.
 39. Indien van toepassing wordt geadviseerd wordt een annulering verzekering af te sluiten .
 40. Overname van een gereserveerde plaats kan alleen in overleg met de organisator.